Programske smjernice:

-Transparentno vođenje općine(proračun, odluke)

-Uređenje lokalnih prometnica, nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

-Prijelaz na LED rasvjetu, proširenje postojeće javne rasvjete

-Izgradnja funkcionalnog kanalizacijskog sustava i vodovodne mreže

-Veće porodiljne naknade,stipendije, studentski i đački prijevoz

-Briga za socijalno ugrožene obitelji

-Izgradnja sigurnih dječjih igrališta i parkova

-Sufinanciranje izgradnje plastenika,malih pogona za preradu voća i povrća, gradnja hladnjače

-Organiziranje edukacija za poljoprivrednike, informiranje o EU fondovima

-Davanje u koncesiju općinskog zemljišta

-Obnoviti stare mlinice, manastir i tursku kulu novcem EU fondova

-Uvrstiti Proložac na turističku kartu Hrvatske

-Više cvijeća, manje smeća

-Uređenje i približavanje javnosti proloških prirodnih i povijesnih znamenitosti

-Razvoj pustolovnog turizma

-Izraditi brošure sa prirodnim i povijesnim znamenitostima Prološca

-Pomoć i sufinanciranje otvaranja malih obiteljskih etno muzeja

-Sređivanje zemljišnih knjiga -Izgradnja novog vrtića

-Iznajmljivanje općinskih prostora

-Vjetro park, solarna polja(obnovljiva energija)

-Izgradnja reciklažnog dvorišta

-Planiranje naselja za mlade obitelji

-Poticanje samozapošljavanja

-Poticaji za obrtnike i firme

-Oslobađanje od prireza poreza na dohodak novo otvorenim firmama u prvoj godini

-Oslobađanje od prireza poreza na dohodak firmama koje se prijave u Proložac u prvoj godini